0  |  1

بهترين برنامه‌هاي تحصيلات تكميلي براي كارآفرينان در سال 2016 (بخش اول)

بهترين برنامه‌هاي تحصيلات تكميلي براي كارآفرينان در سال 2016 (بخش اول)

درست است كه شما روياي كارآفريني را در سر مي‌پرورانيد، ولي آيا از مراحلي كه بايد براي تحقق اين رويا طي كنيد نيز خبر داريد؟ يك آموزش يكپارچه‌ي كارآفريني علاوه بر اينكه طبيعتا جذاب است و باعث خلق ايده‌هاي خوب مي‌گردد، براي تحقق اين رويا نيز مفيد خواهد بود. سخت‌ترين بخش كار اين است كه تصميم بگيريد كدام برنامه براي شما مناسب است.

ليستي كه دانشگاه پرينستون سالانه در مورد برنامه‌‌هاي برتر تحصيلات تكميلي منتشر مي‌كند، مي‌تواند در اين زمينه به ما كمك نمايد. از بين هزاران مدرسه‌اي كه از مي تا آگوست سال 2015 مورد بررسي قرار گرفتند، موسسه‌هاي زير بر اساس معيارهايي مثل تعداد و درصد دانشجويان ثبت‌نام‌كننده در دوره‌هاي كارافريني، و تعداد باشگاه‌‌ها و سازمان‌هاي رسمي دانشجويان كارآفريني، به عنوان بهترين موسسه مورد قضاوت قرار گرفتند. در اين تحقيق، وجود مسابقات طرح كسب و كار و فرصت‌هاي مربي‌گري نيز مدنظر قرار داشتند.

در ادامه خواهيم ديد كه كدام مدارس براي دانشجويان ارشد مشتاق كارآفريني، بهتر هستند:

در اين مطلب، بهترين برنامه‌هاي دانشگاهي براي كارآفرينان را مرور خواهيم كرد.

1 . مدرسه‌ي كسب و كار هاروارد

در مورد برنامه:

اولين دوره‌ي كارآفريني در دانشگاه هاروارد، در سال 1947 ارائه شد و در حال حاضر نيز 28 دوره‌ي تحصيلات تكميلي اين دانشگاه، در مورد كارآفريني مي‌باشد. طي پنج سال اخير، فارغ‌التحصيلان آن 77 شركت را راه‌اندازي كرده و در مجموع توانستند سرمايه را به ميزان 1,915,899,000 دلار افزايش دهند. طي ده سال اخير نيز فارغ‌التحصيلان آن 140 شركت تاسيس كرده و در مجموع 3,193,539,000 دلار سرمايه را افزايش دادند.

55 درصد كل اعضاي هيئت‌علمي كارآفريني دوره‌ي تحصيلات تكميلي، يك كسب و كار موفق را راه‌اندازي كرده، خريده‌ يا اجرا نموده‌اند. 127 مربي نيز از طريق يك برنامه‌ي رسمي مدرسه، با دانشجويان كار مي‌كنند.

2 . كالج بابسون

در مورد برنامه:

اولين دوره‌ي كارآفريني در كالج بابسون، در سال 1967 ارائه شد و در حال حاضر نيز 65 دوره‌ي تحصيلات تكميلي در مورد كارآفريني ارائه مي‌كند. طي پنج سال اخير، فارغ‌التحصيلان آن 549 شركت و طي ده سال اخير نيز 768 شركت را راه‌اندازي كردند.

در طول سال تحصيلي 15-2014 ، دانشجويان كالج بابسون در مسابقات برنده‌ي 25000 دلار شدند. 100درصد كل اعضاي هيئت‌علمي كارآفريني دوره‌ي تحصيلات تكميلي، يك كسب و كار موفق را راه‌اندازي كرده، خريده‌ يا اجرا نموده‌اند. 46 مربي نيز از طريق يك برنامه‌ي رسمي مدرسه، با دانشجويان كار مي‌كنند.

3 . دانشگاه شيكاگو

در مورد برنامه:

اولين دوره‌ي كارآفريني در دانشگاه شيكاگو، در سال 1980 ارائه شد و در حال حاضر نيز 30 دوره‌ي تحصيلات تكميلي اين دانشگاه، در مورد كارآفريني مي‌باشد. طي پنج سال اخير، فارغ‌التحصيلان آن 202 شركت را راه‌اندازي كرده و در مجموع توانستند سرمايه را به ميزان 126,862,500 دلار افزايش دهند. طي ده سال اخير نيز فارغ‌التحصيلان آن 334 شركت تاسيس كرده و در مجموع 453,180,800 دلار سرمايه را افزايش دادند.

در مسابقه‌ي طرح كسب و كار در سال تحصيلي 15-2014، مبلغ 8500 دلار به عنوان جايزه‌ي نقدي اعطا مي‌شود.

در طول سال تحصيلي 15-2014 ، دانشجويان دانشگاه شيكاگو در مسابقات برنده‌ي 726,500 دلار شدند.

44 درصد كل اعضاي هيئت‌علمي كارآفريني دوره‌ي تحصيلات تكميلي، يك كسب و كار موفق را راه‌اندازي كرده، خريده‌ يا اجرا نموده‌اند. 182 مربي نيز از طريق يك برنامه‌ي رسمي مدرسه، با دانشجويان كار مي‌كنند.

4 . دانشگاه ميشيگان

در مورد برنامه:‌

اولين دوره‌ي كارآفريني در دانشگاه ميشيگان، در سال 1927 ارائه شد و در حال حاضر نيز 59 دوره‌ي تحصيلات تكميلي مربوط به كارآفريني در اين دانشگاه ارائه مي‌گردد. طي پنج سال اخير، فارغ‌التحصيلان آن 153 شركت را راه‌اندازي كرده و در مجموع توانستند سرمايه را به ميزان 97,419,000 دلار افزايش دهند. طي ده سال اخير نيز فارغ‌التحصيلان آن 281 شركت تاسيس كرده و در مجموع 146,135,000 دلار سرمايه را افزايش دادند.

در مسابقه‌ي طرح كسب و كار در سال تحصيلي 15-2014، مبلغ 75,000 دلار به عنوان جايزه‌ي نقدي اعطا مي‌شود.

در طول سال تحصيلي 15-2014 ، دانشجويان دانشگاه ميشيگان در مسابقات برنده‌ي 59,500 دلار شدند.

37 درصد كل اعضاي هيئت‌علمي كارآفريني دوره‌ي تحصيلات تكميلي، يك كسب و كار موفق را راه‌اندازي كرده، خريده‌ يا اجرا نموده‌اند. 204 مربي نيز از طريق يك برنامه‌ي رسمي مدرسه، با دانشجويان كار مي‌كنند.

5 . دانشگاه نورث وسترن

در مورد برنامه:‌

اولين دوره‌ي كارآفريني در دانشگاه ميشيگان، در سال 1976 ارائه شد و در حال حاضر نيز 44 دوره‌ي تحصيلات تكميلي مربوط به كارآفريني در اين دانشگاه ارائه مي‌گردد. طي پنج سال اخير، فارغ‌التحصيلان آن 172 شركت را راه‌اندازي كرده و در مجموع توانستند سرمايه را به ميزان 79,220,000 دلار افزايش دهند. طي ده سال اخير نيز فارغ‌التحصيلان آن 340 شركت تاسيس كرده و در مجموع 240,539,000 دلار سرمايه را افزايش دادند.

در طول سال تحصيلي 15-2014 ، دانشجويان دانشگاه نورث وسترن در مسابقات برنده‌ي 1,077,800 دلار شدند.

72 درصد كل اعضاي هيئت‌علمي كارآفريني دوره‌ي تحصيلات تكميلي، يك كسب و كار موفق را راه‌اندازي كرده، خريده‌ يا اجرا نموده‌اند. 229 مربي نيز از طريق يك برنامه‌ي رسمي مدرسه، با دانشجويان كار مي‌كنند.

6 . دانشگاه رايس

در مورد برنامه:‌

اولين دوره‌ي كارآفريني در دانشگاه رايس، در سال 1974 ارائه شد و در حال حاضر نيز 30 دوره‌ي تحصيلات تكميلي مربوط به كارآفريني در اين دانشگاه ارائه مي‌گردد. طي پنج سال اخير، فارغ‌التحصيلان آن 27 شركت را راه‌اندازي كرده و در مجموع توانستند سرمايه را به ميزان 24,127,400 دلار افزايش دهند. طي ده سال اخير نيز فارغ‌التحصيلان آن 32 شركت تاسيس كرده و در مجموع 26,852,400 دلار سرمايه را افزايش دادند.

در مسابقه‌ي طرح كسب و كار در سال تحصيلي 15-2014، مبلغ 1,228,350 دلار به عنوان جايزه‌ي نقدي اعطا مي‌شود.

در طول سال تحصيلي 15-2014 ، دانشجويان دانشگاه رايس در مسابقات برنده‌ي 71,500 دلار شدند.

100 درصد كل اعضاي هيئت‌علمي كارآفريني دوره‌ي تحصيلات تكميلي، يك كسب و كار موفق را راه‌اندازي كرده، خريده‌ يا اجرا نموده‌اند. 227 مربي نيز از طريق يك برنامه‌ي رسمي مدرسه، با دانشجويان كار مي‌كنند.

7 . دانشگاه بريگهام يانگ

در مورد برنامه:‌

اولين دوره‌ي كارآفريني در دانشگاه بريگهام يانگ، در سال 1971 ارائه شد و در حال حاضر نيز 25 دوره‌ي تحصيلات تكميلي مربوط به كارآفريني در اين دانشگاه ارائه مي‌گردد. طي پنج سال اخير، فارغ‌التحصيلان آن 55 شركت را راه‌اندازي كرده و در مجموع توانستند سرمايه را به ميزان 14,903,050 دلار افزايش دهند. طي ده سال اخير نيز فارغ‌التحصيلان آن 61 شركت تاسيس كرده و در مجموع 42,403,050 دلار سرمايه را افزايش دادند.

در مسابقه‌ي طرح كسب و كار در سال تحصيلي 15-2014، مبلغ 18,000 دلار به عنوان جايزه‌ي نقدي اعطا مي‌شود.

در طول سال تحصيلي 15-2014 ، دانشجويان دانشگاه بريگهام يانگ در مسابقات برنده‌ي 661,250 دلار شدند.

89 درصد كل اعضاي هيئت‌علمي كارآفريني دوره‌ي تحصيلات تكميلي، يك كسب و كار موفق را راه‌اندازي كرده، خريده‌ يا اجرا نموده‌اند. 230 مربي نيز از طريق يك برنامه‌ي رسمي مدرسه، با دانشجويان كار مي‌كنند.

8 . دانشگاه تگزاس در شهر آستين

در مورد برنامه:‌

اولين دوره‌ي كارآفريني در دانشگاه تگزاس، در سال 1964 ارائه شد و در حال حاضر نيز 30 دوره‌ي تحصيلات تكميلي مربوط به كارآفريني در اين دانشگاه ارائه مي‌گردد. طي پنج سال اخير، فارغ‌التحصيلان آن 95 شركت و طي ده سال اخير نيز 100 شركت را راه‌اندازي كرده‌اند.

در مسابقه‌ي طرح كسب و كار در سال تحصيلي 15-2014، مبلغ 178,000 دلار به عنوان جايزه‌ي نقدي اعطا مي‌شود.

در طول سال تحصيلي 15-2014 ، دانشجويان دانشگاه تگزاس در مسابقات برنده‌ي 5,750 دلار شدند.

95 درصد كل اعضاي هيئت‌علمي كارآفريني دوره‌ي تحصيلات تكميلي، يك كسب و كار موفق را راه‌اندازي كرده، خريده‌ يا اجرا نموده‌اند. 537 مربي نيز از طريق يك برنامه‌ي رسمي مدرسه، با دانشجويان كار مي‌كنند.

9 . كالج باروك

در مورد برنامه:‌

اولين دوره‌ي كارآفريني در كالج برنارد باروك در شهر نيويورك، در سال 1990 ارائه شد و در حال حاضر نيز 18 دوره‌ي تحصيلات تكميلي مربوط به كارآفريني در اين دانشگاه ارائه مي‌گردد. طي پنج سال اخير، فارغ‌التحصيلان آن 500 شركت را راه‌اندازي كرده و در مجموع توانستند سرمايه را به ميزان 58,000,000 دلار افزايش دهند. طي ده سال اخير نيز فارغ‌التحصيلان آن 845 شركت تاسيس كرده و در مجموع 98,000,000 دلار سرمايه را افزايش دادند.

در طول سال تحصيلي 15-2014 ، دانشجويان كالج برنارد باروك در مسابقات برنده‌ي 97,340 دلار شدند.

100 درصد كل اعضاي هيئت‌علمي كارآفريني دوره‌ي تحصيلات تكميلي، يك كسب و كار موفق را راه‌اندازي كرده، خريده‌ يا اجرا نموده‌اند. 101 مربي نيز از طريق يك برنامه‌ي رسمي مدرسه، با دانشجويان كار مي‌كنند.

10 . دانشگاه تمپل

در مورد برنامه:‌

اولين دوره‌ي كارآفريني در دانشگاه رايس، در سال 1997 ارائه شد و در حال حاضر نيز 65 دوره‌ي تحصيلات تكميلي مربوط به كارآفريني در اين دانشگاه ارائه مي‌گردد. طي پنج سال اخير، فارغ‌التحصيلان آن 126 شركت را راه‌اندازي كرده و در مجموع توانستند سرمايه را به ميزان 1,556,750 دلار افزايش دهند. طي ده سال اخير نيز فارغ‌التحصيلان آن 151 شركت تاسيس كرده و در مجموع 35,389,000 دلار سرمايه را افزايش دادند.

در مسابقه‌ي طرح كسب و كار در سال تحصيلي 15-2014، مبلغ 161,500 دلار به عنوان جايزه‌ي نقدي اعطا مي‌شود.

100 درصد كل اعضاي هيئت‌علمي كارآفريني دوره‌ي تحصيلات تكميلي، يك كسب و كار موفق را راه‌اندازي كرده، خريده‌ يا اجرا نموده‌اند. 147 مربي نيز از طريق يك برنامه‌ي رسمي مدرسه، با دانشجويان كار مي‌كنند.

برگرفته از سايت entrepreneur.com

با عضویت در بیزنگار می توانید به بیش از 500 مقاله و ویدیو آموزشی و کاربردی به صورت طبقه بندی شده و به رایگان دسترسی داشته باشید.

درباره مدل کسب و کار، طرح کسب و کار، استارتاپ ناب، بوم ارزش پیشنهادی، خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی کودکان، کارآفرینی زنان، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی، کمینه محصول پذیرفتنی، ایده پردازی و تجارب کارآفرینان موفق و شکست خورده بخوانید و ببینید.

عضویت سریع و رایگان

مطالب پیشنهادی:
دیدگاه شما
 
درباره مدیراینفو

مدیراینفو ارائه دهنده تازه‌ترین اخبار و رویدادها، مطالب مفید، کاریکاتور، اینفوگراف و ویدیوهای کاربردی در حوزه کارآفرینی است؛ با عضویت در مدیراینفو می‌توانید به بیش از ۵۰۰ مقاله و ویدیوی آموزشی در حوزه‌های مختلف و به صورت طبقه بندی شده و رایگان دسترسی داشته باشید. (برای عضویت کلیک کنید)

ارتباط با ما

 تهران، ولنجک، ساختمان واحدهای فناور دانشگاه شهید بهشتی، طبقه منفی 2، واحد 216

 +98-21-28425350
 info [at] modirinfo.com